おはよう の顔文字

(ღ✪v✪)。o○《✿㋔✿㋩✿㋵✿㋒✿》○o。(✪v✪ღ)

(ღ✪v✪)。o○《✿㋔✿㋩✿㋵✿㋒✿》○o。(✪v✪ღ)